Samen onderweg

Lees verder 

Samen onderweg

Samen met velen zijn we op weg om gezinnen met een kind met ZEVMB zichtbaar te maken en een positieve beweging rondom hen in gang te zetten. Dit magazine laat dat goed zien. Onze manier van samenwerken met ouders, professionals, organisaties en instanties geeft energie en brengt passende oplossingen dichterbij. We zijn goed uit de startblokken – tegelijkertijd zijn er nog belangrijke etappes te gaan.

Als team zijn we dicht betrokken bij veel gezinnen. Dat is de enige manier om te begrijpen hoe ze kwaliteit van leven ervaren en waar het echt beter kan voor alle betrokkenen. Gezinnen willen een zo normaal mogelijk leven, maar het leven blijkt helemaal niet zo maakbaar. Zij leven met wat dag brengt, zoals een zieke in het zorgteam, het busje naar het KDC dat te laat is of een medische crisis. Ouders, broers en zussen moeten zich telkens opnieuw aanpassen aan wat de dag ze brengt. De zorg voor iemand met ZEVMB is werkelijk allesdoordringend.

Wij willen hier ook stilstaan bij het overlijden van zes kinderen met ZEVMB en twee ouders in de afgelopen twee jaar, in de directe omgeving van Wij zien je Wel. Dat raakt ons zeer, het laat zien hoe gezinnen met een kind met ZEVMB balanceren op de lijn tussen leven en dood.

Wij zien je Wel is een samenspel van ouders, de werkgroep, het team en de Copiloten; ieder met een eigen rol en bijdrage. In dit samenspel hebben we samen gebouwd aan wat er nu staat. Namens heel Wij zien je Wel bedanken we de ouders voor hun moed en energie om met ons op weg te gaan en hun ervaringen in te brengen. We danken iedereen die het lef heeft gehad om zijn nek uit te steken voor deze gezinnen. Het samenspel heeft alle betrokkenen veel geleerd en ieder mens hierin zichtbaarder gemaakt. Niet alleen de gezinnen. Voor deze lessen en voor dit samenspel zijn wij heel dankbaar.

Wij hopen van harte dat de ingezette beweging aanstekelijk zal werken en nog veel meer mensen zal inspireren. Onze slogan blijft: niet vechten maar naast elkaar staan. Doe mee, het kan wél.

Namens team en werkgroep,
Carien van Hooff
kwartiermaker Wij zien je Wel

 


Samen onderweg. Wij zien je Wel brengt in beweging. Gezinnen met kinderen met ZEVMB kunnen alle ondersteuning en middelen gebruiken van gemeentes, zorginstellingen, zorgprofessionals en zorgverzekeraars.

 
2/11
LEESWIJZER:
* Klik op het menu om terug te gaan naar inhoudsopgave en deelfuncties.
* Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
* Klik op links en plaatjes.
* Scroll naar beneden om verder te lezen.

TIP: Voor de beste online leeservaring gebruik Google Chrome.
Loading ...