Hulpmiddelen en woningaanpassing

“Aanvraag rolstoel gaat zelden op rolletjes.”

Conny Dickhoff is twee jaar na de aanvraag van een rolstoel voor haar dochter Eva nog steeds bezig met de noodzakelijke aanpassingen. De rolstoel is keer op keer wekenlang weg en Conny’s verlofdagen gaan er in een hoog tempo doorheen.

Lees verder 

Gelukkig kan ze steeds meer ‘delegeren’ aan haar Copiloot, maar ze vindt het belangrijk dat er ook voor andere ouders structurele verbeteringen komen. Daarom is ze actief in de supportgroep van de pilot hulpmiddelen en woningaanpassingen.

 

“Ik heb nog nooit een voorziening aangevraagd die niet met drama gepaard ging, en dan heb je ook nog eens te maken met voorzieningen die via verschillende wegen lopen. Een rolstoel is een Wmo-voorziening van de gemeente, Eva’s binnenrolstoel is een voorziening via de zorgverzekeraar. Dat zijn twee aanvraagprocedures, twee oerwouden, twee leveranciers. Ik ben inmiddels zoveel hulpmiddelenleveranciers tegengekomen dat ik kan concluderen dat het overal doffe ellende is.”

 

Supportgroep

“In de supportgroep van WzjW denk ik als moeder en ervaringsdeskundige mee en leg ik de andere deelnemers, zoals verzekeraars en gemeenten, uit wat wel en niet werkt in de praktijk en laat ik zien hoe ingewikkeld de problematiek is wat betreft hulpmiddelen en woningaanpassingen. Het is een van de meest complexe vraagstukken met heel veel componenten, over heel veel schijven. Daardoor is samenwerking tussen alle partijen ontzettend belangrijk, maar die is er in de praktijk niet. Dat zijn de deelnemers van de supportgroep met elkaar eens. We merken wel dat er echt welwillendheid is bij álle partijen, maar dat de oplossingen ontzettend complex zijn. Ik beschouw het als een succes dat iedereen in de supportgroep ervan doordrongen is dat er nú creatief naar oplossingen gekeken moet worden.”

 

Eindgebruiker

“Zo’n oplossing zou bijvoorbeeld een digitaal loket kunnen zijn waarop je in kunt loggen om de voortgang van je aangevraagde hulpmiddel te volgen. Als eindgebruiker heb je nu totaal geen inzicht in of invloed op het proces, je wordt pas aan het eind geconfronteerd met een product dat je vervolgens nog helemaal fijn moet slijpen. Als ik tijdens de bouw op de hoogte was gehouden, had ik aan de bel kunnen trekken. Maar je bent geen partij, want je betaalt niet en bent dus niet de echte klant. Er moet veel meer communicatie tussen eindgebruiker en leverancier plaatsvinden. Nu draag je een probleem aan waarvoor op afstand een oplossing wordt bedacht. Eigenlijk zou de leverancier pas betaald moeten krijgen als het eindproduct voor óns goed is.”

 

Beleefd blijven

“Wat ik geleerd heb en jonge ouders graag meegeef, is dat als je het meeste gedaan krijgt wanneer je beleefd blijft, maar ook erg duidelijk bent. Ga er niet als een donderstorm in, dan trigger je een verdedigingsmechanisme bij degene tegenover je. Wat ook helpt is zeggen ‘ik weet het niet meer, ik heb uw advies nodig’ ook al weet je zelf precies hoe het zit. Probeer de ander te betrekken. Mensen weten nog steeds schrikbarend weinig over onze kinderen en over hoe ons leven eruitziet.

Ik heb inmiddels een Copiloot, Angela van Woezik en die is net zo doorgewinterd in de zorg als ik. Zij levert mij een enorme verlichting in administratie en regeldruk op. Ik kan nu zelf aangeven wat ik kan en wil regelen, de rest kan ik delegeren naar wat ik gekscherend ‘mijn secretariaat’ noem. Ik voel mij dankzij haar inmiddels weer meer moeder van Eva dan haar verzorgster.”


Van hulpvrager tot bouwopzichter

Geen gezin met een kind met ZEVMB ontkomt aan een aanpassing van de woning. We ontvingen veel signalen over problemen met woningaanpassingen. In een enquête hebben we ouders gevraagd naar hun ervaringen: wat voor woning is nodig, wat zijn de kosten van de benodigde woningaanpassingen en wie betaalt ze, en hoe verloopt het proces? In het rapport staan de resultaten, inclusief belangrijke verbeterpunten.

Rapport

In het rapport staan de resultaten, inclusief belangrijke verbeterpunten.

Downloaden


Hulpmiddelen zijn essentieel om te (over)leven


Dit zijn de hulpmiddelen die nagenoeg altijd nodig zijn bij iemand met ZEVMB. Deze schets is gemaakt voor de thuissituatie. Bij (deeltijd)wonen wordt ook nog een heel deel uit de Wlz gefinancierd en is de levering uit verschillende wetten en dus verschillende loketten nog veel complexer.

Hulpmiddelen en woningaanpassing


Foto - 4:6 verhouding Ivo COPY

Meer samenwerking

Bij het verstrekken van hulpmiddelen en woningaanpassingen door gemeenten is nog een wereld te winnen. Ivo van Scheppingen, contractmanager Wmo in Voorschoten en Wassenaar, deelt zijn kennis over dit onderwerp graag bij Wij zien je Wel. Hij pleit voor meer samenwerking tussen verschillende betrokken partijen en een landelijk hulpmiddelendepot.

Lees verder 


In beweging gezet

 Stakeholders op het terrein van hulpmiddelen (VNG/gemeenten, ouders, zorgverzekeraar, zorgkantoor, ergotherapeut, hulpmiddelenleveranciers) zitten om tafel en zijn bereid mee te denken hoe de problemen kunnen worden opgelost.

 We sluiten aan bij partijen die al op landelijk niveau bezig waren met het aanpakken van problemen rond hulpmiddelen. Bij hen is de situatie van ZEVMB-gezinnen op het netvlies gekomen en is de bereidheid aan oplossingen te werken ontstaan.

 Uit een enquête en verschillende casussen is duidelijk geworden hoe lastig en weerbarstig de problematiek rond woningaanpassing kan zijn.

 We hebben nu een indruk wat voor gezinnen nodig is, om hoeveel geld het gaat, hoe het nu in de praktijk loopt, de grote verschillen tussen de hulp die gezinnen krijgen, de belangrijke rol van de woningmarkt (type woningen dat wordt gebouwd en krapte op de markt). Grote vraag die nu voorligt is hoe we hier verbeteringen kunnen realiseren.

Gezinnen met kinderen met ZEVMB kunnen niet zonder hulpmiddelen en woningaanpassing. Maar het kost deze gezinnen heel veel tijd en gedoe om dit voor elkaar te krijgen. Centralisatie en decentralisatie. Wmo, pgb overal zijn potjes beschikbaar. Gelukkig zijn er mensen die er werk van maken.

 
7/11
LEESWIJZER:
* Klik op het menu om terug te gaan naar inhoudsopgave en deelfuncties.
* Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
* Klik op links en plaatjes.
* Scroll naar beneden om verder te lezen.

TIP: Voor de beste online leeservaring gebruik Google Chrome.
Loading ...